уторак, 14. новембар 2023.

Naredio sam sebi da živim
Naredio sam sebi da živim

Sa drvećem
Sa snijegom

U vodi
U ledu

Kao fantom
Kao zamrznuta sjena

Sa brzim otkucajima srca

Bez imena
Bez akcenta

Samo jedan prolaznik
Ispod neonskih reklama

Samo jedan blijesak
Ishitrenog postojanja

Beskrajno padanje
Sa ivice ponora

U bezdan košmara
Crnom olovkom osjenčenog

Nacrtanog mirnom rukom
Koja tačno zna kako treba

Rukom koja može
Snažno da drži ovaj krhki svijet
Za kaiš u srozanim pantalonama

I da ga prodrma kao staro  stablo
Jedne jabuke

Koja nikako da padne
U krilo ljepoti

Zbog koje sam
Neredio sebi da živim...

Dopisnik iz Džepova Snova:
Branislav Makljenović

Нема коментара:

Постави коментар